Superfetch win 10 là gì?

Superfetch win 10 là gì?

Superfetch là một ứng dụng của Windows cho phép Windows quản lý bộ nhớ của máy và giúp đỡ máy tính trong việc vận hành mượt mà hơn – là một phần trong bộ quản lý bộ nhớ trên Windows.

Superfetch đảm bảo dữ liệu truy cập có thể đọc được từ Ram thay vì phải đọc ổ cứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *